Dame-treninger

Holtsmark Golfklubb jobber aktivt og målrettet for å rekruttere flere kvinner og jenter til klubben

Sosialt samvær, mestringsfølelse og den fantastiske naturopplevelsen Holtsmark Golfklubb har å by på er grunnen til vår sterkt voksende dame-gruppe.

Gjennom året arrangeres det ulike aktiviteter på klubben. I tillegg reiser vi sammen minst en` gang i året.

Hver onsdag spiller trener og spiller vi.

Det viktigste er trivsel og mange gode golf-opplevelser.
Vi ønsker alle etablerte og nye damespillere hjertlig velkommen til Holtsmark Golfklubb