Holtsmark Seniorer

Seniorgruppen består av klubbmedlemmer som er over 50 år

Det er opprettet en komité som har til oppgave å arrangere turneringer og skape et sosialt miljø for gruppens medlemmer.

Det er fellestreninger hver mandag fra kl 10:00 til 12:00 med påfølgende spill.

Hver onsdag er det turnering.

Vår seniorgruppe har et uformelt og inkluderende fellesskap, der golf står i sentrum. Det forsøkes tilrettelagt så godt som mulig for at de fleste medlemmene i gruppen, uansett alder og ferdighet, kan delta i de aktivitetene som tilbys.

Full aktivitetsplan kommer,

Ta gjerne kontakt med noen i seniorkomitéen for ytterligere informasjon.