Holtsmark golf
Tlf: 322 44 999

Fasiliteter

Treningsområdet

Vi har et fantastisk treningsanlegg som foruten 9 hullsbanen inneholder stor og flott drivingrange med 25 utslagsmatter, nesten 300 meter lang. Hvis du vil trene fra gress kan du gjøre det fra den andre siden av rangen.

Nærspillsområdet har en stor ondulert putting green og en chipping green med to store treningsbunkere.

Det er mulig å trene pitch slag fra opp til 100 meter.

Klubbhuset – Proshop

Vårt nye flotte klubbhus har fullt restaurant kjøkken og kan brukes i forbindelse med turneringer og utleie til selskap og arrangementer.

Våre samarbeidspartnere

Sparebank 1
Avis
Glitre Energi
Energima
Uno X
Nordialog
Kiwi
Subsea Valley
ALD Automitive
Til toppen