Årsrapport 2018 for Seniorkomiteen i Holtsmark Golfklubb.

Publisert: 18. september 2018 av: Trygve

 

1. Komiteens sammensetning:
• Leder/sekretær/nettsiden: Trygve Bornø
• Nestleder/turneringer: Roar Heierstad
• Medlem/økonomi: Tore Evensen
• Medlem/turneringer/spillformer: Morten Vannum
• Medlem/sosiale aktiviteter/premiering: Brit Svarstad og Gerd Turid Skahjem
• Medlem: Bernhard Veum

2. Komiteens formål
1. Vedlikeholde og drive en struktur med fast spilledag og spillformer som er morsomme og ufarlige for seniorgolferne, tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå så langt det er mulig. Dette for at flest mulig av seniorgolferne, og gjerne også andre, får lyst til å spille golf
2. Legge til rette for organiserte treninger med klubbens pro
3. Skape et godt sosialt miljø på banen og i klubbhuset
4. Bidra til rekruttering av nye medlemmer
5. Delta i arrangementer i klubbens regi som frivillige

3. Fastsettelse av dag for Seniorgolfen og terminliste 2018
Komiteen har opprettholdt onsdager som fast spilledag med første utslag kl. 09:00/10:00.
Det er gledelig å konstatere at antall seniorer som spiller mer eller mindre fast på onsdagene har økt fra mellom 15 og 20 til mellom 20 og 25 i 2018.
Seniorgolfen ble spilt gjennom sommermånedene som et fast tilbud med god oppslutning.

4. Fastsettelse av spillformer
Komiteen har gjennomført følgende spillformer i løpet av sesongen:
• Ordinær Stableford
• “Texas Scramble”
• Slaggolf
Den oppsatte terminlisten er fraveket i de tilfeller turneringsansvarlige har funnet dette hensiktsmessig, bl.a. med hensyn til antall som har stilt til spill.
Komiteen har informert om nødvendige regler for den enkelte spillform.
I alle runder er det kåret en vinner etter hver spilledag.

5. Fordeling av ansvar med hensyn til avvikling av turneringsdagene
Roar, Morten og Tore har administrert seniorgolfen; mottatt påmeldinger, satt opp startlister, registrert resultater og fått frem resultatlister.

6. Premiering
Premieringen har i hovedsak vært gavekort.

7. Opplegg for sosialt samvær
I tillegg til greenfee har hver spiller betalt NOK 60,- for deltakelse. Dette dekker kaffe og vaffel samt en andel, NOK 30,- til premiekassen.
Spillerne har vært oppfordret til å bli igjen i klubbhuset etter runden. Oppslutningen om kaffen har vært meget bra.
Etter endt sesong ble det som planlagt arrangert et “Årsmøte med middag” i klubbhuset.

8. Økonomi
Komiteen har fått tildelt NOK 15.000,- fra klubben til drift av Seniorgolfen.
Komiteen har benyttet beløpet til aktiviteter for bredden av seniorgolfere. Dette innebærer at det ikke er gitt økonomisk støtte til f.eks. deltakelse for enkeltmedlemmer/lag i mesterskap eller turneringer.
Regnskap per 26/09/2018 viser:
Inntekter: NOK 23.912,30
Utgifter: NOK 17.547,82
Resultat: NOK 6.364,48
Til gode, ikke mottatt, av innbetalt beløp NOK 60,- av den enkelte spiller i forbindelse med onsdagsgolf: ca NOK 7.000,-
Budsjett 2019:
Inntekter:
Støtte fra klubben NOK 25.000,-
Kostnader:
Tur til Vest-Sverige NOK 6.000,-
Premier NOK 12.000,-
Middag klubbmesterskap senior NOK 3.000,-
Støtte greenfee besøk andre klubber NOK 4.000,-
Resultat NOK 0,-

9. Samarbeid med styret og administrasjonen
Komiteen har informert styret fortløpende om våre aktiviteter.
Komiteen har samarbeidet med administrasjonen om gruppetreningene og sosiale arrangementer.

10. Informasjon på klubbens nettside
Komiteen har lagt ut informasjon på klubbens nettside.

11. Gruppetreningsprogram for seniorgolferne
Komiteen har etablert mandager kl. 10:00 som fast treningsdag.
Treningene har i hovedsak vært gruppeinstruksjon med individuell rettledning i gruppen.
Pro Cris har stilt opp og gitt oss tilbud og kvalitet på treninger som er meget godt mottatt av seniorgolferne.
Den enkelte deltaker har dekket sin deltakelse fullt ut.

12. Samarbeid/utveksling med andre klubber i nærområdet
Vi har besøkt Kjekstad Golfklubb og Kongsvinger Golfklubb.
Det ble også i år arrangert week-end tur til Vest-Sverige. Tanumshede Gjestgifveri var igjen vår base. Vi spilte Strømstad og Torreby.

14. Oppsummering av erfaringer
Det er tilfredshet med oppslutningen på onsdagene, hvor antallet har vært fra ca. 15 til opp til 30 deltakere.
Oppslutningene om gruppetreningene var god frem til sommerferien.
Tilbakemeldingene fra medlemmene er positive.

15. Klubbmesterskap for seniorer 2018
Komiteen arrangerte klubbmesterskapet onsdag 12/09
Spillform: Stableford med fullt HCP. Runden var HCP-tellende.
Aldersgrense: Deltakerne måtte ha fylt 56 år konkurransedagen.
Det ble kåret klubbmester i klassene “Damer” og “Herrer”.
Premiering:
Herrer:
1. plass – gavekort -> totalt kr. 400,-
2. plass – gavekort -> totalt kr. 300,-
3. plass – gavekort -> totalt kr. 200,-

Damer:
1. plass – gavekort -> totalt kr. 400,-
2. plass – gavekort -> totalt kr. 300,-

Klubbmestere ble:
Damer: Gerd Turid Skahjem 36 p
Herrer: Morten Enggaard Nielsen 35 p

16. Program for sesongavslutningen / Årsmøte 2018 – onsdag 26/09/2018
Onsdagsgolfen starter kl. 10:00
Spillform: Stableford.
“Shotgun-start”.
Årsmøte:
Start kl. 16:00.
Kl. 16:15 serveres kaffe/kake
Hver deltaker betaler kr. 60,-. Kostnader for øvrig dekkes av komiteens budsjett.

17. Komitesammensetning 2018
Det er viktig med kontinuitet for å sikre aktivitetene også neste sesong.
Komiteen ønsker at andre seniorer som har et ønske om å bidra i komiteen, melder «seg til tjeneste».

Til Årsmøtet vil komiteen komme med forslag til komiteens sammensetning for arbeidsåret 2019.

Holtsmark 10/09/2018

Trygve Bornø /s/ Roar Heierstad /s/ Gerd Turid Skahjem /s/ Brit Svarstad /s/
Morten Vannum /s/ Tore Evensen /s/ Bernhard Veum /s/