Banestatus

Onsdag 20.03

Fra Fredag 26 oktober er banen stengt for sesongen.

Banerapport

05.07.2018

Etter en vanskelig oppstart med 4  provisoriske greener, er vi på god vei til å få en fin bane. Våren ga oss en overraskelse da de normalt beste greener var helt slått ut, mens eks green nr. 14 var en av de beste. Gjennom vinteren så utførte vi tiltak, eks fjenning av snø og is, dekking av greener med duk ved påsketider for å beskytte greenene mot uttørking og frost.

Påsken bød imidlertid  på -15C og dette er den vesentligste årsaken til at vi fikk utgang av gress på greener (lest frostskader). Straks det var tørt nok foretok vi en hjelpesåing av greenene og andre områder som var skadet av vinteren. Det er benyttet forskjellige arter og sorter ved såing for å sikre best mulig etablering av gress.

Greenere er hjepesådd 3 ganger gjennom våren.  Som de fleste av dere har opplevd så har vi også vannet hyppig, spesielt på dagtid. Dette er fordi plantens røtter som er under etablering trenger en konstant vannmengde (ikke for tørt og skal heller ikke druknes) pr i dag så klippes greener på 3.8mm, faiways på 19mm og  utslagssteder på 12mm. Lavere klippehøyde vil med de vekstbetingelser vi har på Holtsmark kunne skade gresset i betydelig grad.

Vi jobber kontunuerlig med å rydde i rough. Bunkere er i ferd med å bli kantet, sandtykkelse vil bli sjekket og evt etterfylling vil bli gjort. Fairway vil bli vertikalskjært i juli (om varmebølgen slipper tak) og alle hull vil bli merket med HVIT sperrelinje på fairway som vil indikere videre kjøring av bil rundt greenen.

Til slutt, vennligst ta hensyn til greenkeeperne mine, de er der for dere, og hvis alle tar flere enn bare sitt eget nedslagsmerke på green, så vil greenene holde seg flotte!

Mvh

 

Stål Bø

Head Greenkeeper

 

 

Våre samarbeidspartnere

Til toppen