Vårt miljømanifest

Målet vårt er å bli Norges «grønneste» golfklubb (ikke minst på fairwayene!). For å oppnå dette, introduseres i år noen nye tiltak som vil bidra til å redusere vår miljøpåvirkning, mengden avfall vi genererer, og sørge for at avfall blir disponert på den mest miljøvennlige måten mulig.

I år vil vi:

  • Installere nye søppelkasser både i klubbhuset og på banen slik man kan sortere avfall i den riktige avfallskategorien (mat/plast/papir/øvrig) som vi gjøre hjemme.
  • Endre vårt valg av «take-away» kaffekopper. Disse koppene kan stort sett ikke resirkuleres pga. sammensetningen av materialer i produsentenes varer
  • Be våre leverandører å bruke mindre plast og emballasje på varene vi holder på lager.
  • Bruke mindre engangsprodukter
  • Ta en gjennomgang på alle våre prosesser mht. banevedlikehold så vi kan minimisere vår bruk av kjemikaler og vann.

Vi ber alle medlemmer og gjester på Holtsmark å hjelpe oss med å ta vare på miljøet. Vi håper å implementere flere tiltak og ideer over de kommende år. Ta gjerne kontakt med oss om dere har tanker eller ideer som vi kan bruke for å redusere vår miljøpåvirkning!

Til toppen