Hull 11

Kort par 4 der du bør sikte litt til venstre for bjørken. Greenen er veldig liten og vanskelig å treffe. Til venstre for greenen er det nesten ikke mulig å finne ballen. Lykke til.