Hull 13

Smalt og vanskelig par 4, der normalgolferen bør legge seg litt til venstre på utslaget. Den som slår langt kan godt sikte over kulen til høyre. Greenen er lang og veldig smal.