Hull 15

Et meget spennende par 5. Mulig å nå på to slag for langtslående. Vi andre må se opp for juv og grøfter 90 m fra green på venstre side.