Lokale regler

  • Alle Røde staker,lokk og spraylinjer er uflyttbare hindringer. Fritak tas etter regel 24-2b
  • Trær med støttepinner er uflyttbare hindringer. Fritak tas etter regel 24-2b
  • Grusbelagte veier på spillefeltet er uflyttbare hindringer Fritak tas etter regel 24-2b
  • 150 meters merker og eventuelt andre distansemerker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2
  • Hvis en ball er slått ut i sidevannhinder på hull 3 og 5 kan spilleren fortsette etter regel 26, eller som tilleggsmulighet, med ett straffeslag droppe en ball i droppesonen.
  • Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1

Annen nyttig informasjon:
Følgende avstandsmålinger i fairway er gjort til senter av green.

  • Hvit 200 meter
  • Gul 150 meter
  • Rød 100 meter

Andre avstandsmålinger er gjort til front av greenen.

Blå pinner: GUR.
Man kan selv velge om man ønsker å spille fra områder merket med blått eller droppe ballen utenfor området uten straff regel 25-1.

Blå pinner med hvit topp: GUR.
Når man ligger i ett område merket med blå pinner med hvit topp tillates intet spill i det merkede området og spilleren må ta fritak etter regel 25-1.

Røde merker: Sidevannshinder
Hvite merker: Utenfor Bane

NB: Husk å ta nedslagsmerker på green

Holtsmark Golf ønsker alle en hyggelig golfrunde

Til toppen