Innkalling til årsmøte i Holtsmark Golfklubb

Publisert: 6. februar 2018 av: Holtsmark Golf

Årsmøtet avholdes på Holtsmark Golfklubb 8.mars 2018 kl. 18.30. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 23. februar 2018 til rondenic@live.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret