Årsmøtet i Holtsmark Seniorgolf ble avholdt onsdag 26. september 2018.

Publisert: 18. september 2018 av: Trygve

Som nytt styre ble valgt:

Leder :

Tore Evensen

Medlemmer:

Gerd Turid Skahjem

Brit Svarstad

Morten Vannum

Arne Jørstad

Jan Lasse Moe

Roar Heierstad fortsetter som konsulent for turneringsgruppen i nært samarbeid med styret.

Bernhard Veum og Trygve Bornø går ut av styret.

Årsberetningen, regnskap og budsjett ble vedtatt som foreslått i Årsrapporten (denne ligger fortsatt ute på nettsiden..)