Utmelding

Informasjon vedrørende utmelding

Hvis man ønsker å melde seg ut av klubben skal dette varsles skriftlig til klubbens e-mail innen 31.12. inneværende år. Dette er ihht. Norges Golfforbunds regler vedrørende utmeldelse og/eller overgang til annen klubb. Hvis ikke oppsigelse er sendt fortsetter medlemskapet automatisk påfølgende kalenderår.

Epost: post@holtsmarkgolf.no

Lover/vedtekter 2019 for Holtsmark Golfklubb kan du laste ned her

Til toppen